אלבום של דודי לוי שהפיק חברי דורון פלסקוב. האלבום הוקלט באולפני I Scream 

ונתקלנו זה בזה רבות בזמן ההקלטות. התכבדתי לנגן פדל סטיל באלבום.