NMC 2016

אלבום חדש של חוה אלברשטיין שנפלה בחלקי הזכות להלחין בו את כל השירים. 

את השירים הלחנתי במשך כשלוש שנים. את האלבום הפקנו יחד עובד אפרת ואני.