קומפרסור קלאסי, משתמש בו על שירות, בס, במיקס ובהקלטה.