יחידת שליטה על האולפן. ממיר DA מעולה. התחנה הסופית באולפן לפני המגבר והרמקולים.