מגבר ברייסטון, שידוך מצוין גם לNS10M וגם ל Proac 100.