פנדר סטרטוקסטר, שנת 69, נקנתה בלונדון בשנת 92 ברחוב דנמרק.